Bli sjåfør i Taxi3

I Taxi3 behøver vi ofte sjåfører både heltid og deltid samt helgesjåfører. For å kjøre taxi hos oss må du :

  • Inneha kjøreseddel for Drosje, utstedt av POLITIET. (Østfold og Romerike)
  • Beherske norsk muntlig og skriftlig. (Østfold og Romerike)
  • Gjennomføre en norsktest hvis vi finner det nødvendig. (Østfold og Romerike)
  • Gjennomføre selvstudiehefte/kurs. (Østfold) Dette koster kr. 1500
  • Gjennomføre og bestå eksamen som taes på intemett. (Østfold) Denne koster kr. 700
  • Gjennomføre opplæring i taksameterbruk. (Østfold og Romerike)
  • Må ha kjøpt uniform ifølge vårt uniformsreglement. (Østfold og Romerike)
  • Må ha gjennomført og bestått kjenntmannsprøve for Oslo (Romerike)

Det kreves pr i dag ingen formell utdanning for å bli taxisjåfør.

Kravene til den som søker politiet om å få kjøre taxi er:
Man må være fylt 20 år, inneha førerkort for den type bil man skal kjøre som taxi, tilfredsstille visse krav til helse (må dokumenteres med helseattest), ha en slik vandel at politiet finner vedkommende kvalifisert til å drive persontransport.

Taxisjåfører bør ha en positiv innstilling til mennesker, ville gi noe av seg selv ved å sette kundens behov i fokus og derfor innta en holdning om at "kunden har alltid rett". Det er videre viktig å møte på jobb antrukket i ren og korrekt uniform. Taxisjåføren må like å kjøre bil, ha en defensiv kjørestil og i mange tilfeller takle stress i trafikken.

© 2009 Taxi 3 - Utviklet av Websystems